STOMATOLOGIE

Poskytované služby:

Komplexní vyšetření a preventivní prohlídky

Během první návštěvy v naší ordinaci je nový pacient komplexně vyšetřen. Součásti vyšetření je celková anamnéza pacienta, kontrola zubů i dásní a následné zhotovení RTG snímků.

Všem pacientům doporučujeme, aby si u nás naplánovali pravidelné preventivní kontroly alespoň dvakrát do roka. Díky tomu může být odhalen počínající problém dříve, než začne způsobovat obtíže.

Záchovná stomatologie

Záchovná (konzervativní) stomatologie se zabývá léčbou zubních kazů, onemocněním zubní dřeně nebo poškozeními způsobených například úrazem.
Zubní kaz je onemocněním tvrdých tkání zubu, jehož projevem je poškození zubní skloviny a zuboviny.
Pokud se s léčbou zubního kazu nezačne co nejdříve, může mít za následek až ztrátu zubu.
V případě lehčího poškození nezasahujícího nervový systému zubu, je možno takové defekty řešit výplní, kde lékař musí zhodnotit následující kriteria:

  • Estetika a funkčnost výplně
  • Umístění výplně
  • Rozsah vyplňovaného defektu
  • Mechanická zátěž zubu
  • Stupeň kazivosti u daného pacienta

Naším cílem je pomoci pacientovi, aby zůstala zachována nejen jejich správná anatomie, funkčnost a pěkný vzhled, ale hlavně co nejdelší životnost zubů.

Protetická stomatologie

Protetická stomatologie umožňuje nahradit chybějící části zubů, celé zuby, případně skupiny zubů. Díky intraoralnímu scanneru TRIOS 3 Shape vytvoříme 3D model vašeho chrupu, který je přesnější a pro mnoho pacientů komfortní oproti klasickému otisku a následně zašleme k zpracování do laboratoře. K navrácení vašeho úsměvu a funkce chrupu, individuálně zhotovíme zubní korunky, můstky, fazety a snímatelné náhrady.

Endodoncie

Endodontické ošetření je často nazýváno čištěním kořenových kanálků, u něhož je důležité mechanické a chemické vyčištění a následné hermetické zaplnění kořenových kanálků. Díky tomuto ošetření může v ústech nadále fungovat i jinak mrtvý zub.