Ortodoncie je speciální obor zubního lékařství, který se věnuje nápravě funkčních a estetických nepravidelností zubů a zubních oblouků.
Ortodontická léčba probíhá pod dozorem specialisty, který na základě konzultace a vstupního vyšetření stanoví diagnózu a připraví plán léčby. Léčba probíhá pomocí snímacích nebo fixních ortodontických aparátů dle závažnosti vady. Další alternativou je léčba pomocí neviditelných dlah Invisalign.
V průběhu celé léčby je důležitá i spolupráce se stomatologem.
Léčba složitějších vad trvá déle a je nutné spolupracovat i s jinými specialisty: stomatologem, maxilofaciálním chirurgem, protetikem nebo implantologem.

ORTODONCIE

Průběh ortodontické léčby

Konzultace

Je první návštěva, která spočívá v prohlídce postavení zubů a kontrole vzájemné polohy zubních oblouků. Sdělíme Vám informace o možnostech ortodontické léčby a navrhneme vhodnou léčbu. Rovněž se dozvíte, jak a za jakých podmínek může ortodontická léčba probíhat.

Vstupní vyšetření

Cílem druhé návštěvy je získat standardní ortodontickou dokumentaci, která slouží k sestavení správné diagnózy a přesného plánu léčby. Vyšetření zahrnuje:

 • Odebrání anamnézy (alergie, léky apod.)
 • Detailní měření a prohlídka chrupu a skusu
 • Zhotovení intraorálního skenu popřípadě otisků chrupu
 • Zhotovení fotografií v ústech a fotografií obličeje
 • Zhotovení rentgenových snímků
 • Posouzení pacientovy zubní hygieny

Hygienická instruktář

Pod dohledem dentální hygienistky je provedena individuální hygienická instruktáž spojena s profesionálním čištěním a výběrem správných kartáčků a dalších dentálních pomůcek.

Léčebný plán

Na této návštěvě budete seznámení s individuálním léčebným plánem, který lékař zhotoví na základě vstupního vyšetření. Bude Vám vysvětlen průběh, přibližná doba a cena léčby.

Léčba

Následuje zahájení léčby pomocí jedné z metod. Během této doby budete docházet na pravidelné kontroly.

Separace

Návštěva, v níž jsou zavedeny mezi zuby speciální separační gumičky na zhruba 5 – 7 dní. Gumičky jemně odtlačují zuby od sebe tak, aby na ně později šly nasadit kroužky. Na této návštěvě také probíhá kontrola stavu zubní hygieny.

Zahájení léčby

Nasazení fixního aparátu začíná důkladným očištěním povrchu zubů, následuje výběr a nacementování kroužků a poté ortodontista lepí zámky pomoci speciálního lepidla a polymerační lampy. Tyto zámky zůstávají na zubech již po celou dobu léčby. Jednotlivé zámky obsahují drážky, do kterých je přivázán oblouk, pomocí elastických nebo kovových ligatur.

Kontroly

Jednou z podmínek úspěšné léčby je pravidelné docházení na kontroly. U fixních aparátů je to co 4 – 6 týdnů, záleží však na průběhu léčby, stavu zubů a dásní. Během léčby je doporučena pravidelná návštěva u dentální hygienistky. V průběhu návštěvy jsou měněny oblouky a elastické ligatury.

U pacientů s fixním aparátem, kteří dlouhou dobu nebyli na kontrole a jsou bez dohledu ortodontisty, se léčba prodlužuje a mimo jiné se zvyšují výdaje za návštěvy.

Sejmutí fixního aparátu

Po dosažení plánovaného výsledku, správného skusu a požadovaného postavení zubů, následuje sejmutí fixního aparátu.

Nejprve se na vnitřní stranu dolních frontálních zubů nalepí tenký drátek tzv. retainer a pak následuje odlepení zámků a sundání kroužků. Po sejmutí zámků se odbrousí zbytky lepidla a následně zuby jsou vyčištěny speciální pastou. Nakonec zhotovujeme otisky horní i dolní čelisti a poté od nás obdržíte retenční desky na stabilizaci výsledného efektu.

Zahájení léčby

V případě ortodontické léčby dětí snímacím aparátem, je na první návštěvě předán snímací aparát spolu s informacemi a důkladnou hygienickou instruktáží. Snímací aparát je potřeba otáčet dle instrukcí lékaře. Spolupráce dítěte a rodičů s ortodontistou je základní podmínkou k dosažení efektivní léčby.

Kontroly

U dětí, které jsou v ortodontické léčbě se snímacím aparátem, jsou návštěvy co 8 – 10 týdnů, ve kterých se sleduje stav zubů, dásní a posuzuje se skus v průběhu růstu dítěte.

Retence

Retence je nedílnou součástí ortodontické léčby, jelikož zuby po přemístění do nové polohy mají tendenci se vracet do původní pozice. Fáze retence by měla být dvakrát delší než samotná ortodontická léčba. Fixní retainer i retenční desky se musí také občas zkontrolovat, první návštěva po sejmutí je po měsíci, abychom se přesvědčili, je-li vše v pořádku. Další kontroly pak probíhají většinou po půl roce.

Fotogalerie

Fixní
aparáty

Léčba fixními aparáty je nejčastějším způsobem léčby která spočívá v nalepení kroužků a zámku na přední stranu korunek zubů. K těmto součástkám je připevněn drátěný oblouk.

Na začátku léčby je fixní aparát nasazen a pacienti jsou poučeni o omezeních, které musí učinit ve stravě, aby nedošlo k poškození aparátu. Tento fixní aparát upravuje postavení zubů a během pravidelných návštěv je upravován, aby výsledné postavení zubů bylo co nejlepší po estetické i funkční stránce. Důraz je také kladen na správnou hygienu, aby nedošlo k poškození zubní skloviny (odvápnění) nebo zubním kazům.

Po sejmutí aparátu je provedena tzv. retence, tedy nasazení tenkého drátku na zadní stranu zubního oblouku k udržení výsledného efektu.

Snímací
aparáty

Snímací aparáty jsou pryskyřičné destičky ve kterých jsou zakomponované různé drátěné prvky a otáčecí šrouby. Tyto aparáty se používají v dětském věku, ke srovnání vad jednotlivých zubů nebo jako retenční rovnátko po ukončení léčby fixními aparáty.

Léčba pomocí snímacího aparátu

V případě, že je léčba prováděna snímacím rovnátkem, zhotovíme Vám ho v naší laboratoři. Při předání aparátku Vám vysvětlíme jak o něj pečovat a jak ho správně používat. Pravidelné kontroly probíhají zpravidla po 2-3 měsících.

Invisalign

Naše ortodontická praxe nabízí léčbu neviditelnými rovnátky Invisalign. Rovnátka Invisalign jsou moderním přístupem k léčbě funkčních a estetických vad skusu. Rovnátka Invisalign jsou vyráběny na míru a jsou podobná nosičům pro domácí bělení. Léčba probíhá podobně jako léčba klasickým fixním aparátem, s výjimkou, že po konzultaci a vstupním vyšetření, Vám necháme vyrobit sadu rovnátek (nosičů), které si vyzvednete a podle instrukcí je budete měnit přibližně každých 14 dnů.

NOVINKA!

Vyzkoušejte nový úsměv za 60 sekund!Naskenujte si QR kód, vyfoťte si selfie a vyzkoušejte novinku SMILEVIEW podle návodu.
CHCI TO ZKUSIT

Výhody léčby pomocí rovnátek Invisalign

 • Estetika: jsou neviditelné
 • Komfort: nic Vás nedráždí
 • Jednodušší hygiena: Snadné čištění zubů a rovnátek
 • Nemusíte se obávat, že se Vám uvolní drátek, odlepí zámek
 • Šetří Váš čas: kontroly nejsou tak časté
 • Žádné omezení v jídle (rovnátka si vždy před jídlem sundáte)

Nevýhody léčby pomocí rovnátek Invisalign

 • Vyšší cena, která závisí na rozsahu Vaší vady. Průměrně potřebujete 14 sad nosičů, nicméně u složitějších vad budete potřebovat i 40 sad nosičů


Více informací naleznete:
www.invisalign.cz
www.invisalign.com

OrthoPulse

OrthoPulse™ je klinicky ověřený urychlovač ortodontické léčby. OrthoPulse™ používá nízkou úroveň světelné energie pro stimulování kosti okolo kořenů zubů a tím významně urychluje posuny zubů, a tudíž snižuje dobu léčby i o polovinu.

Urychlovač OrthoPulse™  lze používat jak s fixními aparáty, tak průhlednými dlahami (Invisalign). Zařízení se používá pouze 10 minut denně a celý průběh léčby lze sledovat pomocí aplikace iOS.

Více informací naleznete:
www.orthopulse.com