Informace pro pacienty s žádankou na Rentgen/CBCT  • Zhotovení RTG snímků provádíme na základě řádně vyplněné žádanky, kterou Vám vystaví Váš ošetřující lékař
  • Během těhotenství se RTG vyšetření neprovádí, a proto těhotenství ihned hlaste
  • Před zhotovením RTG snímků je potřeba, aby si pacient odložil předměty obsahující kov (šperky, cenné věci, mobilní telefon, apod.)
  • Před zhotovení RTG snímků Vás budeme informovat o průběhu snímkování, zejména o poloze, kterou máte zaujmout pro správné zhotovení snímku
  • Během samotného snímkování se, prosím, nehýbejte, minimalizujete tak nutnost opakování RTG snímkování
  • Samotná expozice rentgenového záření je v rámci milisekund až sekund

http://big-smile.eu/wp-content/uploads/2016/05/DSC4465u-320x479.jpg

Pro objedání nás prosím kontaktujte.

Smluvní pojišťovny

205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
211 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
213 – Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

© Aragma 2016-2018

ZavřenoZavřeno