Leczenie przy użyciu
aparatów ruchomych


Więcej


Aparaty ruchomeAparaty ruchome są wykonane z akrylu, klamer, łuków, śrub i sprężyn. Aparaty te są używane dla leczenia dzieci w wieku dziecięcym lub dla retencji po skończeniu leczenia aparatem stałym.

Leczenie przy użyciu aparatu ruchomego

W przypadku leczenia ortodontycznego dzieci aparatem ruchomym wizyty kontrolne odbywają się co 8- 10 tygodni i mają na celu bieżącą ocenę wyników leczenia, stanu zębów i dziąseł. Obserwowany jest również rozwój zgryzu w okresie wzrostu dziecka. Apart będzie wykonany w naszym laboratorium ortodontycznym.© Aragma 2016-2018

Zavřeno08:00-12:0012:30-15:00