Léčba
fixními aparáty


VÍCE


Fixní aparátyLéčba fixními aparáty je nejčastějším způsobem léčby která spočívá v nalepení kroužků a zámku na přední stranu korunek zubů. K těmto součástkám je připevněn drátěný oblouk.

Na začátku léčby je fixní aparát nasazen a pacienti jsou poučeni o omezeních, které musí učinit ve stravě, aby nedošlo k poškození aparátu. Tento drátěný oblouk upravuje postavení zubů a během pravidelných návštěv je upravován, aby výsledné postavení zubů bylo co nejlepší po estetické i funkční stránce. Důraz je také kladen na správnou hygienu, aby nedošlo k poškození zubní skloviny (odvápnění) nebo zubním kazům.

Po sejmutí aparátu je provedena tzv. retence, tedy nasazení tenkého drátku na zadní stranu zubního oblouku k udržení výsledného efektu.


http://big-smile.eu/wp-content/uploads/2016/06/DSC4512u-320x214.jpg

Průběh léčby pomocí fixního aparátuKonzultace

Je první návštěva, která spočívá v prohlídce postavení zubů a kontrole vzájemné polohy zubních oblouků. Sdělíme Vám informace o možnostech ortodontické léčby a navrhneme vhodnou léčbu. Rovněž se dozvíte, jak a za jakých podmínek může ortodontická léčba probíhat.

Vstupní vyšetření

Cílem druhé návštěvy je získat standardní ortodontickou dokumentaci, která slouží k sestavení správné diagnózy a přesného plánu léčby. Vyšetření obsahuje:

  • Odebrání anamnézy (alergie, léky apod.)
  • Detailní měření a prohlídka chrupu a skusu
  • Zhotovení otisků horního a dolního zubního oblouku a registraci skusu
  • Zhotovení fotografií v ústech a fotografií obličeje
  • Zhotovení rentgenových snímků
  • Posouzení pacientovy zubní hygieny

Léčebný plán

Na následující návštěvě budete seznámení s léčebným plánem, který lékař zhotoví na základě vstupního vyšetření.

Nasazení fixního aparátu

Fixní aparát se skládá z mnoha částí, které Vám na zuby přilepíme a sestavíme do funkčního celku. Samotné nasazení probíhá zpravidla ve dvou návštěvách: První návštěva, tzv. separace, slouží k získání prostoru pro ortodontické kroužky – kolem zadních zubů Vám budou zavedeny separační gumičky; Druhá návštěva, která proběhne v průběhu následujících 7 dnů, pak spočívá v připevnění součástí fixního aparátu. Rovněž budete poučeni o správné údržbě a čištění aparátu.

Nepříjemnosti po nasazení fixního aparátu:
Zavedení fixního aparátu může být doprovázeno tlakem či bolestivostí zubů. Tyto obtíže jsou velmi individuální a zpravidla během několika dnů odezní. Ve výjimečných případech je možné bolest utišit analgetiky. Citlivost zubů se může opakovat po každé kontrole, ne však v takové intenzitě jako po nasazení.

Části fixního aparátu mohou způsobit také otlaky a oděrky na sliznici rtů a na jazyku. Zpravidla pomůže vosk na fixní rovnátka, který se nalepí na dráždící prvek. Po každém utažení rovnátek je proto ještě v ordinaci dobré zkontrolovat, jestli Vás rovnátka nepíchají nebo nedráždí.

Pravidelné kontroly fixního aparátu

Rovnátka se musí pravidelně kontrolovat, upravovat a aktivovat. Pokud aparát zůstane dlouhou dobu bez kontroly, tak si v lepším případě jen sami prodlužujete léčbu (bez aktivace se zuby nepohybují a aparát nefunguje tak, jak by měl), v horším případě však může dojít k nenapravitelným poškozením chrupu.

Sejmutí fixního aparátu

Sejmutí fixního aparátu následuje po dosažení cíle ortodontické léčby. Stejně jako na začátku léčby se zhotoví otisky horní a dolní čelisti, vyfotíme si Vás a uděláme závěrečné rentgenové snímky.
Poté od nás ještě dostanete snímací rovnátka, tzv. retenční desky, které mají za úkol stabilizovat zuby v novém postavení. Vždy se také na zadní plošky předních zubů, a to jak horních, tak dolních, lepí tenký drátek, tzv. fixní retainer.

Upozornění:
Fixní aparát Vám můžeme sejmout i předčasně, a to tehdy, pokud dojde v důsledku nedostatečné ústní hygieny k poškození chrupu či v případě, že odmítáte spolupracovat.

Kontroly po ukončení léčby

Fixní retainer i retenční desky se musí také občas zkontrolovat, první návštěva po sejmutí je po měsíci, abychom se přesvědčili, je-li vše v pořádku. Další kontroly pak probíhají většinou po půl roce.


http://big-smile.eu/wp-content/uploads/2016/05/DSC4777u-320x479.jpg

Smluvní pojišťovny

205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
211 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
213 – Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

© Aragma 2016-2018

ZavřenoZavřeno