OrtodoncieOrtodoncie je speciální obor zubního lékařství, který se věnuje nápravě funkčních a estetických nepravidelností zubů a zubních oblouků.

Ortodontická léčba probíhá pod dozorem specialisty, který na základě konzultace a vstupního vyšetření stanoví diagnózu a připraví plán léčby. Léčba probíhá pomocí snímacích nebo fixních ortodontických aparátů dle závažnosti vady. Další alternativou je léčba pomocí neviditelných dlah Invisalign.

V průběhu celé léčby je důležitá i spolupráce se stomatologem.

Léčba složitějších vad trvá déle a je nutné spolupracovat i s jinými specialisty: stomatologem, maxilofaciálním chirurgem, protetikem nebo implantologem.Možnosti ortodontické léčbyLéčba pomocí

FIXNÍ APARÁTYLéčba pomocí

SNÍMACÍ APARÁTYLéčba pomocí

INVISALIGNLéčba

ORTHOPULSEPrůběh ortodontické léčbyKonzultace

Je první návštěva, která spočívá v prohlídce postavení zubů a kontrole vzájemné polohy zubních oblouků. Sdělíme Vám informace o možnostech ortodontické léčby a navrhneme vhodnou léčbu. Rovněž se dozvíte, jak a za jakých podmínek může ortodontická léčba probíhat.

Vstupní vyšetření

Cílem druhé návštěvy je získat standardní ortodontickou dokumentaci, která slouží k sestavení správné diagnózy a přesného plánu léčby. Vyšetření zahrnuje:

  • Odebrání anamnézy (alergie, léky apod.)
  • Detailní měření a prohlídka chrupu a skusu
  • Zhotovení intraorálního skenu popřípadě otisků chrupu
  • Zhotovení fotografií v ústech a fotografií obličeje
  • Zhotovení rentgenových snímků
  • Posouzení pacientovy zubní hygieny

Hygienická instruktář

Pod dohledem dentální hygienistky je provedena individuální hygienická instruktáž spojena s profesionálním čištěním a výběrem správných kartáčků a dalších dentálních pomůcek.

Léčebný plán

Na této návštěvě budete seznámení s individuálním léčebným plánem, který lékař zhotoví na základě vstupního vyšetření. Bude Vám vysvětlen průběh, přibližná doba a cena léčby.

Léčba

Následuje léčba pomocí jedné z metod léčby. Během této doby budete docházet na pravidelné kontroly.

Léčba fixním aparátem

Separace

Návštěva, v níž jsou zavedeny mezi zuby speciální separační gumičky na zhruba 5 – 7 dní. Gumičky jemně odtlačují zuby od sebe tak, aby na ně později šly nasadit kroužky. Na této návštěvě také probíhá kontrola stavu zubní hygieny.

Zahájení léčby

Nasazení fixního aparátu začíná důkladným očištěním povrchu zubů, následuje výběr a nacementování kroužků a poté ortodontista lepí zámky pomoci speciálního lepidla a polymerační lampy. Tyto zámky zůstávají na zubech již po celou dobu léčby. Jednotlivé zámky obsahují drážky, do kterých je přivázán oblouk, pomocí elastických nebo kovových ligatur.

Kontroly

Jednou z podmínek úspěšné léčby je pravidelné docházení na kontroly. U fixních aparátů je to co 4 – 6 týdnů, záleží však na průběhu léčby a stavu zubů a dásní. V průběhu léčby je doporučena pravidelná návštěva u dentální hygienistky. V průběhu návštěvy jsou měněny oblouky a elastické ligatury.

U pacientů s fixním aparátem, kteří dlouhou dobu nebyli na kontrole a jsou bez dohledu ortodontisty, se léčba prodlužuje a mimo jiné se zvyšují výdaje za návštěvy.

Sejmutí fixního aparátu

Po dosažení plánovaného výsledku, správného skusu a požadovaného postavení zubů, následuje sejmutí fixního aparátu.

Nejprve se na vnitřní stranu dolních frontálních zubů nalepí tenký drátek tzv. retainer a pak následuje odlepení zámků a sundání kroužků. Po sejmutí zámků se odbrousí zbytky lepidla a následně zuby jsou vyčištěny speciální pastou. Nakonec zhotovujeme otisky horní i dolní čelisti a poté od nás obdržíte retenční desky na stabilizaci výsledného efektu.

Léčba snímacím aparátem

Zahájení léčby

V případě ortodontické léčby dětí snímacím aparátem, je na první návštěvě předán snímací aparát spolu s informacemi a důkladnou hygienickou instruktáží. Snímací aparát je potřeba otáčet dle instrukcí lékaře. Spolupráce dítěte a rodičů s ortodontistou je základní podmínkou k dosažení efektivní léčby.

Kontroly

U dětí, které jsou v ortodontické léčbě se snímacím aparátem, jsou návštěvy co 8 – 10 týdnů, ve kterých se sleduje stav zubů, dásní a posuzuje se skus v průběhu růstu dítěte.

Retence

Retence je nedílnou součástí ortodontické léčby, jelikož zuby po přemístění do nové polohy mají tendenci se vracet do původní pozice. Fáze retence by měla být dvakrát delší než samotná ortodontická léčba. Fixní retainer i retenční desky se musí také občas zkontrolovat, první návštěva po sejmutí je po měsíci, abychom se přesvědčili, je-li vše v pořádku. Další kontroly pak probíhají většinou po půl roce.Smluvní pojišťovny

205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
211 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
213 – Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

© Aragma 2016-2019

  • cs
  • pl
  • en
Otevřeno09:00-12:0012:30-18:00